100 jaar LIONS - Bloembollenactie

In november 2016 zijn door de Lions Club Bergen op Zoom 2500 tulpenbollen in de Beeldentuin van Tante Louise gepoot. De actie vond plaats in het kader van het 100 jarig bestaan van Lions International in 2017.

De beeldentuin is in 2016 heringericht. De Lions Club  draagt aan de inrichting haar steentje bij. Na eerdere opknapbeurten van de tuin lag de nadruk ditmaal op de verfraaiing van de perken tussen de beelden.  Om het 100 jarig bestaan grootscheeps te vieren is door Lions Nederland een fundraising actie gestart via de verkoop van bloembollen. Dit alles ten behoeve van de Stichting het ‘Vergeten Kind’.

LC Bergen op Zoom heeft bij deze nationale actie aangehaakt en 2500 bloembollen geschonken aan het Nieuwe ABG Tante Louise. Ze zijn vervolgens door de Lions zelf geplant.  Het resultaat in 2017 was overweldigend.