24/03/2018
Inwoners van de regio Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen hebben een enorme bijdrage geleverd aan de in december jl. zeer geslaagde inzamelingsactie van koffiepunten, georganiseerd door de Lions Clubs. Voedselbank ‘Goed Ontmoet’ in Bergen op Zoom heeft hierdoor 2290 pakken koffie in ontvangst kunnen nemen. Ze zullen de komende periode aan de voedselpakketten worden toegevoegd en door de Voedselbank worden verspreid in de regio.

De actie heeft niet alleen landelijk, maar ook in de regio Bergenop Zoom ( Halsteren, Lepelstraat, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen) een zeer mooi resultaat opgeleverd. Landelijk zijn 44 miljoen punten ingezameld.

De Lions Club van Bergen op Zoom, de organisator van de lokale actie, kijkt tevreden terug omdat ze 1.117.901 punten heeft ontvangen, wat 2290 pakken koffie heeft opgeleverd.

Bij het centrale distributiepunt van de Lions van Noord Brabant in Tilburg was het afgelopen week een drukte van belang, omdat 14 Voedselbanken hun pakken koffie kwamen ophalen. De inzamelingsactie heeft een meer dan gemiddeld resultaat heeft opgeleverd, want regio Bergen op Zoom staat landelijk op de 3e plaats. De inwoners hebben dan ook een enorme prestatie geleverd en hebben massaal op de actie gereageerd. De coördinator van de Lions Bergen op Zoom, Martien Franken, dankt daarom namens de Lions alle gulle gevers en de meewerkende winkeliers. Dankzij hen is de koffiepunten actie een groot succes geworden.

Ook Jan den Ridder van Voedselbank is zeer gelukkig met het resultaat, want een pak koffie is voor een voedselpakket nog steeds een luxe product. Hij is blij met de toezegging van de Lions dat de actie een vervolg zal hebben. Begin december 2018 zullen op de bekende plekken, met hopelijk nog een kleine uitbreiding, opnieuw verzameldozen worden geplaatst.

Bij de Voedselbank ’Goed Ontmoet’, Abraham de Haanstraat 14 in Bergen op Zoom blijft een permanente verzameldoos staan, waardoor het mogelijk is het gehele jaar door D.E. koffie punten in te leveren.