Lionsclub Bergen op Zoom

Lionsclub Bergen op Zoom is opgericht in 1966 en resideert in De Raayberg. De club bestaat uit zevenendertig leden en heeft in 2016 op Bourgondische wijze haar vijftig jarig jubileum gevierd.

Bijeenkomsten

Tweemaal per maand vinden de reguliere bijeenkomsten plaats. Afwisselend een Eetbijeenkomst op de derde maandag van de maand en een Werkvergadering op de eerste maandag van de maand. De werkvergaderingen worden gedeeltelijk ingevuld met sprekers de meest uiteenlopende onderwerpen of bedrijfs- of objectbezoeken.

Projecten en activiteiten

De Club heeft anno 2022 een aantal maatschappelijke activiteiten onder haar hoede die variëren van een groot fundraisingproject, de Cultuur Carrousel t.b.v. verschillende lokale goede doelen, een cultuurhistorisch erfgoed project rondom de West Brabantse Waterlinie, een DE Punten actie waarmee koffie wordt ingezameld voor de regionale Voedselbank en een wijnactie waarmee geld voor goede doelen wordt verzameld. 

Alle activiteiten, met desbetreffende informatie, zijn op deze website terug te vinden.

In eigen kring

In eigen kring worden diverse sociale activiteiten ondernomen. Sommige eenmalig, andere periodiek. Uitstapjes, cultuurreizen, wijnacties, poolcompetitie, golfdagen en uiteraard deelname aan een aantal IQ quizzen, die door andere Lionsclubs uit de West Brabantse regio worden georganiseerd.

Contact

Mochten leden van andere Lionsclubs eens bij ons te gast willen zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Je bent van harte welkom!

Bij de contactgegevens vind je naast het emailadres van het secretariaat ook andere relevante emailadressen.