Lezen en schrijven

Lions ondersteunen Lezen en Schrijven in Bergen op Zoom

Lions uit onze Bergse club zetten zich met hart en ziel in voor acties gericht op het bestrijden van laaggeletterdheid. Ze doen dit vanuit het bijzondere Lionsdoel “minder laaggeletterdheid”.

Verschillende clubleden speelden een belangrijke rol tijdens het brede Nationale Lionssymposium “Lezen is Groeien!”, dat in maart 2016 is gehouden.  Een van resultaten was dat Lions en anderen uit West-Brabant en Zeeland met zeer positieve gevolgen bij elkaar werden gebracht.

Dit was o.a. de directe samenwerking tussen  de Bergse Lions en een belangrijke plaatselijke partner in het Taalakkoord,  het Taalcentrum EBC.  Gezamenlijk wordt een pilot-project opgezet voor taalcoaching onder de allerlaagst geletterden. Het betreft mensen die naar voren komen in taalscreeningen van EBC in bedrijven. Mede door hun zeer lage geletterdheid staan ze de facto op de drempel van ontslag, terwijl de eigen middelen van bedrijven en UWV onvoldoende zijn om hen op weg te helpen. Het plan is nu om in de betreffende bedrijven “klasjes” met hen te vormen om ze een eerste basis te geven, door taallessen, coaching en andere hulp.

Onze rol als Lions zal zijn om immateriële en materiële steun te geven aan de deelnemers, in aanvulling op wat EBC (taallessen, screenings) en bibliotheken in de regio doen. Zodra de financiering rond is – begin 2017 - gaat de pilot van start.

In Bergen op Zoom is een Taalhuis actief, dat ca. 80 taalvrijwilligers tot zijn beschikking heeft. De taalvrijwilligers bieden steun aan laaggeletterde volwassenen. Onder andere via de computer methodiek “Klik en Tik”.

De eerste concrete plaatselijke Lions actie was een materiële bijdrage aan de kosten van “Klik en Tik” en de werving van deelnemers. De werving is voortgezet via gerichte acties en flyers tijdens de Weken van de Alfabetisering. De laatste mijlpaal waren de billboards op de Grote Markt in oktober 2016, geplaatst door de Gemeente en partners in de plaatselijke taalalliantie waarvan de Lions Club deel uitmaakt.

In oktober 2016 is de taalvrijwilligers een feestavond aangeboden. Leden van de Lions Club deden hierbij vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers, door die avond te oberen, terwijl kosten van de avond zijn gedragen door onze club en twee andere naburige Lionsclubs.

Door de gezamenlijke pilot met allerlaagst geletterden zijn club en leden stevig verankerd in plaatselijke- en landelijke acties.

Contact voor meer informatie:
George Muskens – (Landelijk voorzitter Lions Cie Lezen en Schrijven)
Martien Franken – (Coördinator Cie. Laaggeletterdheid Lions Clubs West Brabant )

Landelijke website Lezen en Schrijven