NL DOET Actie: Beeldentuin Nieuwe ABG

Lions Club Bergen op Zoom is jaarlijks actief met NL DOET. Ze is dan o.a. betrokken bij het schonen van het Beeldenpark van “Het Nieuwe ABG”. 

Het terrein vergt veel onderhoud. Er wordt jaarlijks hard gewerkt om de tuin aan te harken, zwerfvuil te verwijderen en aarde op te hogen.