NL DOET Actie: Ster van Eggers

De Westbrabantse Waterlinie (WBWL) staat in de regio volop in de belang stelling, sinds in 2010 het deel tussen Fort de Roovere en Fort Pinssen in oude glorie is hersteld.

De Ster van Eggers is een verlaten buitenschans in de bossen van Fort de Roovere Halsteren. Hij ontleent zijn naam aan de Zweedse Baron von Eggers. Deze baron maakte in 1747 een gedetailleerd verslag van de belegering van Fort de Roovere door de Franse legers.

Sedert 2006 heeft Lions Club Bergen op Zoom het project van de Ster van Eggers geadopteerd en heeft ze de Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie geholpen de Ster weer zichtbaar te maken.
De contouren zijn geaccentueerd door het schonen van de taluds en het plaatsen van een gevlochten haag als “borstwering”.

De gevlochten haag wordt nu afgebroken. De Ster wordt tijdens NL DOET opnieuw geaccentueerd door het plaatsen twee lange rijen duurzame houten palen.
Hierdoor wordt de zichtlijn vanaf Fort de Roovere naar het voormalige vijandelijke gebied ( Franse aanvalslegers) opnieuw duidelijk aangegeven.

Voor meer informatie over NL DOET en dit project, klik hier