31/03/2021

Martien Franken (links) overhandigt de pakken koffie aan Corry Damen, voorzitter voedselbank Goed Ontmoet.

Een aantal Lionsclub in de regio hebben een grote bijdrage geleverd aan de landelijke inzamelingsactie voor Douwe Egbertspunten die Lions Nederland elk jaar organiseert. Daardoor konden aan de Voedselbank Goed Ontmoet die in West-Brabant en Tholen actief is, maar liefst 4682 pakken koffie worden overhandigd. Dat aantal was opnieuw een record.

Aan de actie, die eind vorig jaar werd gestart en die doorliep tot na de feestdagen deden de Lionsclubs in Tholen, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal en Halderberge mee.

De clubs plaatsten op diverse punten waar veel publiek komt, zoals in supermarkten, dozen waarin DE-punten konden worden gedeponeerd voor dit goede doel. Douwe Egberts Nederland leverde voor elke 500 ingezamelde punten een pak koffie.

De totaaltelling is intussen voltooid. Het blijkt dat veel Nederlanders nog eens in hun lades en kastjes zijn gedoken om punten te zoeken en die in de verzamelboxen te deponeren. Landelijk werden maar liefst 99 miljoen punten door de Lions verzameld. Dat was goed voor ruim 200.000 pakken koffie die intussen via diverse voedselbanken hun weg gevonden hebben naar mensen die dat echt nodig hebben.

In West-Brabant en Tholen bedroeg het aantal ingezamelde punten 2,2 miljoen goed voor 4682 pakken koffie en dat was dus een record. Die zijn overhandigd aan de Voedselbank Goed Ontmoet die in West-Brabant actief is. Wat betreft het aantal geschonken pakken, komt deze Voedselbank landelijk op de derde plaats!

De pakken koffie worden vanuit het regionale steunpunt van Goed Ontmoet verdeeld over de regionale uitgiftepunten naar rato van het aantal klanten. Zo krijgen de klanten eens iets extra’s want koffie is normaal gesproken een luxe artikel in de voedselpakketten die wekelijks verstrekt worden. Eind 2021 is er weer een inzamelactie van de DE-punten. Dat is meteen een jubileum, want dan is de inzameling voor de tiende keer.

Martien Franken van de Lionsclub Bergen op Zoom, initiatiefnemer en coördinator van de actie in West-Brabant en Tholen roept mensen op de pinten voor de nieuwe actie te bewaren. “Het is een prachtige actie die mensen geen geldkost en een waardevolle aanvulling is voor de Voedselbank”, zegt hij. Voor Bergen op Zoom geldt dat er het hele jaar door bij de Voedselbank aan de Abraham de Haanstraat via een inzameldoos punten kunnen worden ingeleverd.